1.jpg
  异域风情
“错买”彩票误中大奖 美国彩民收获100万美元

                                                                                                                                                作者:幸运之门彩票网

         有人长期守号未中奖,也有人因为买错彩票却幸运中奖,这正是彩票的魅力所在。据美国当地媒体近日报道,马萨诸塞州男子布朗购买彩票时,店员给错了彩票,但就是这张“错买”的彩票却让他幸运地中了高达100万美元的奖金。
布朗在加油站接到店员给的一张即开型彩票,看后感觉对方拿错了,与他想要的不一样。但他转而又想,这不算什么了不起的大事,就把奖券收好拿走。结果证明他的这个决定是“英明”的。中奖后,布朗选择一次性领取现金,得到的税后奖金是43万美元。他准备用这笔钱为自家房子换个新屋顶,并到旧金山一游。此外,卖出百万美元大奖的零售店也获得了1万美元的奖金。(文 心)

本文共分为:第一页